• Kácení stromů - od povolení na obecním úřadě, až po odborné pokácení, které zahrnuje zpracování a případný odvoz nebo likvidace dřeva.
  • Údržba pozemků jako je spálení větví, štípání dřeva, úklid, vyřezávání keřů, likvidace malých pařezů.
  • Zajištění odvozu komunálního odpadu, stavební sutě, likvidace rostlinného materiálu na pozemku.
  • Správa nemovitostí jako je zajištění zabezpečení, pravidelné osobní prohlídky vašich nemovitostí, pravidelná údržba v době nepřítomnosti. Už nemusíte jezdit sekat trávník nebo kontrolovat stav nemovitosti v době Vaší nepřítomnosti.
Hajenka